Verksamhet

WiMa Propulsion AB utför bland annat:

 

Underhåll och service (förebyggande och avhjälpande) på gasturbiner och växlar på egen verkstad eller hos kund.

 

Teknisk konsultation

 

Vibrationsmätning och analyser

 

Balansering

 

ILS integrerat stöd för analyser och framtagning av underhållsåtgärder

 

Framtagning av tekniska handböcker för framdrivningsinstallationer

 

Reservdelsberedningar, underlag till Rd-kataloger

 

Underhållsberedningar